Privacyverklaring

Remarkable Online verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je deze website bezoekt, of op deze website contactformulieren invult.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

  • Voornaam (als je die invult)
  • E-mailadres (als je dat invult)
  • IP-adres en locatie (automatisch bij website-bezoek)
  • Andere persoonsgegevens: alleen wanneer je die telefonisch, in een webformulier of per e-mail aan ons doorgeeft, en alleen voor het doel waarvoor je ze hebt gegeven.

Remarkable Online verzamelt door middel van de communicatie via zijn website en contactformulieren geen bijzondere persoonsgegevens van jou, zoals gegevens waaruit jouw ras of etnische afkomst, jouw politieke opvattingen, jouw religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of jouw lidmaatschap van een vakbond blijkt. Evenmin verwerkt Remarkable Online via zijn website jouw genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op jouw unieke identificatie, of gegevens over jouw gezondheid of  jouw seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Remarkable Online heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als jij er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@remarkableonline.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Remarkable Online verwerkt jouw persoonsgegevens, nadat jij daarvoor toestemming hebt gegeven of nadat jij over die verwerking bij het invullen bent geïnformeerd, voor de volgende doelen:

  • Om nader contact met jou te kunnen opnemen;
  • Om je eventuele acties per e-mail te kunnen toesturen;
  • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.

Remarkable Online zal jouw persoonsgegevens veilig bewaren totdat er besloten wordt dat jouw persoonsgegevens niet meer nodig zijn. IP-adres en locatie worden maximaal één jaar bewaard.

Remarkable Online deelt jouw persoonsgegevens niet met derden.

Remarkable Online gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy omdat ze jouw gegevens alleen geanonimiseerd verwerken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt zich afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Ook gebruikt Remarkable Online cookies en scripts van Facebook, Twitter, en LinkedIn om social media integratie op haar website mogelijk te maken. Als je bepaalde cookies en scripts wilt uitschakelen, kun je jouw instellingen in jouw browser wijzigen. Voor analytische doeleinden kan Google Analytics gebruikt worden.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: hello@remarkableonline.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Remarkable Online zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van jouw mail, op jouw verzoek reageren.

Remarkable Online neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De verwerking van persoonsgegevens wordt opgenomen in het register van Verwerkingsactiviteiten.

Deze privacyregels gelden alleen voor een bezoeker van de Remarkable Online website.